โซลูชันการจัดการแบบ Out-of-Band ของ Lantronix ทำให้มั่นใจได้ถึงการเข้าถึงจากระยะไกลที่ปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลและสถานที่ทำงานที่มีการกระจายข้อมูล

เพิ่มความคล่องตัวในการจัดการจากระยะไกลของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ และศูนย์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ IRVINE, Calif., July 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการระดับโลกด้าน Intelligent Edge และโซลูชันการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) สำหรับอุตสาหกรรม ได้ประกาศในวันนี้ว่าองค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างใช้โซลูชันการจัดการแบบ Out-of-Band (OOBM) ของตนเพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงระยะไกลและการจัดการเครือข่ายศูนย์ข้อมูล “ช่วงเวลาที่ระบบสามารถใช้งานได้และการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ การพลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อกำไรของบริษัท” Paul Pickle, CEO ของ Lantronix กล่าว “ผลิตภัณฑ์การเข้าถึงแบบ Out-of-Band และทางระยะไกลของเราออกแบบมาเพื่อให้การสื่อสารมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่น” เครือข่ายร้านค้าปลีก: เข้าถึงได้จากระยะไกลตลอด 24 ชั่วโมง […]

Biotalys แต่งตั้ง Wim Ottevaere ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตระดับโลก

เสริมความแข็งแกร่งทีมผู้บริหารด้วยความเป็นผู้นำด้านการเงินระหว่างประเทศ เกนต์, เบลเยี่ยมและ RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Biotalys NV บริษัทด้านการปกป้องอาหารและพืชผลที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ วันนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง Wim Ottevaere เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Wim เข้าร่วมทีมผู้บริหารและจะประจำการอยู่ที่เกนต์ เขาจะเป็นผู้นำด้านการเงินเชิงกลยุทธ์และจะมุ่งเน้นที่การสนับสนุนองค์กรในการจัดงานอีเว้นท์ด้านการเงินครั้งต่อไป Wim มีประสบการณ์ในบทบาททางการเงินเชิงกลยุทธ์มากกว่า 40 ปี โดยได้เพิ่มมูลค่าเกือบ €1 พันล้านยูโรให้กับบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพหลายบริษัทในตลาดต่างๆ เขาประสบความสำเร็จในการนำบริษัทเอกชนเข้าสู่ตลาดสาธารณะในยุโรป (Euronext) และสหรัฐอเมริกา (Nasdaq) และมีเครือข่ายผู้ลงทุนและสถาบันการเงินทั่วโลกที่กว้างขวาง นอกเหนือจากบทบาทใหม่ของเขาที่ Biotalys แล้ว Wim ยังจะทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้กับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพหลายบริษัทต่อไป […]

Komet Announces Shares for Debt Transaction

MONTREAL, July 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Komet Resources Inc. (“Komet” or the “Corporation”) (TSX-V : KMT) announces today that its board of directors has approved the settlement of $2,556,718 of debts through the issuance of common shares of the Corporation (the […]

Philips and BioIntelliSense form strategic collaboration to enhance remote patient monitoring for at-risk patients from the hospital into the home

July 9, 2020 Philips integrates the BioIntelliSense FDA-cleared BioSticker™ sensor as part of its remote patient monitoring solutions for patients outside the hospital Multi-parameter sensors aid monitoring across multiple chronic conditions with medical-grade vital signs for physicians to remotely track […]