iClick ตั้งข้อสังเกตในสื่อพิมพ์โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มการใช้งานอินเตอร์เน็ต และโอกาสด้านการโฆษณาในประเทศจีน

นิวยอร์ก, April 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน NetworkWire — iClick Interactive Asia Group (NASDAQ:ICLK) วันนี้ได้ประกาศตำแหน่งในบทบรรณาธิการเผยแพร่โดย NetworkNewsWire (“NNW”) ซึ่งเป็นหนึ่งในกว่า 40 แบรนด์ในเครือ InvestorBrandNetwork (“IBN”) บริษัทสำนักพิมพ์และข่าวสารทางการเงินที่หลากหลายสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากต้องการดูสื่อพิมพ์ “Digital Advertising and Enterprise SaaS Present Tremendous Opportunities as Online Marketing Soars in China,” ฉบับเต็ม […]